Hur Högt Kan Man Slå En Golfboll?

Skriven Av Rikard Hedman  | Uppdaterad: 18 jul 2024

Hur högt kan (och bör) man egentligen slå golfbollen när man spelar ute på golfbanan? I denna guide tittar vi närmare på just den frågan.

Höjden på din golfboll är den maximala höjden eller toppen av ett golfslag. Höjden på ett slag varierar betydligt beroende på kombinationen av bollens hastighet, avfyrningsvinkel och spinnhastighet.

Variationer i bollhastighet eller startvinkel har störst effekt på höjden. Höjden korrelerar också starkt med slagets landningsvinkel.

Beroende på golfspelarens bollhastighet måste en viss höjd uppnås för att skapa optimal carry och/eller landningsvinkel. Till exempel, en LPGA Tour-spelare med en bollhastighet på 6 järn på 109 mph vill uppnå en höjd på 28 meter. Denna kombination ger en bana som är optimerad för carry och landningsvinkel.

Men en spelare på PGA TOUR med en 6 järnboll med en svinghastighet på 130 mph försöker uppnå en höjd på 34 meter. Denna kombination är optimal för PGA TOUR-spelaren med högre bollhastighet.

På grund av skillnaderna i klubbdesignen mellan fairwayträ, hybrid och järn kommer en optimalt anpassad uppsättning golfklubbor inte nödvändigtvis att nå toppnivån på samma höjd för alla klubbor i väskan.

Hur Högt Kan Man Slå En Golfboll?

För att skapa sig en bättre uppfattning över hur högt man vanligtvis slår golfbollar kan det vara bra att titta närmare på hur högt diverse professionella golfspelare slår. Detta kommer att ge oss ett bra riktmärke att hålla oss åt.

Här kan ni se några värden över hur högt proffs i PGA och LPGA Tour slår:

Tour GenomsnittDriver (m)6 järn (m)
PGA TOUR29 m27.5 m
LPGA Tour23 m23 m

Tittar vi närmare på data från Trackman kan vi också se hur högt de skjuter golfbollarna beroende på vilken typ av klubba de använder, från driver till ett 7 järn.

Du kanske har märkt att den maximala höjden för alla klubbor är densamma: de ligger alla runt 30 meter. Hur är det möjligt?

Som Trackman förklarar har allt att göra med hur bollen flyger, vilket påverkas av launch och spin. Kortare klubbor startar högre och har mer spin, vilket innebär att de når toppen av sin flygning tidigare och faller ur luften snabbare. Längre klubbor har mer fart och mindre spinn, vilket innebär att de tar längre tid på sig att nå toppen av sin flygning men faller inte lika snabbt ur luften.

Att se till att alla dina klubbor når samma flygning var faktiskt en viktig nyckel för Ben Hogan, som brukade träna med ett träd som referenspunkt.

Hur Högt Kan Du Slå En Golfboll?

En genomsnittlig golfare kan se på de tidigare nämnda siffrorna och försöka eftersträva dem, men det är viktigt att förstå hur alla dessa siffror påverkar varandra. Om du försöker uppnå en högre Max Height med din driver måste du titta på andra siffror som påverkar det, såsom startvinkel och klubb-/bollhastighet.

Låt oss titta på skillnaderna mellan en genomsnittlig spelare på PGA Tour och en genomsnittlig spelare på LPGA Tour. Den genomsnittliga PGA Tour-spelaren har en startvinkel på cirka 10,9 grader, medan en genomsnittlig LPGA Tour-spelare har en startvinkel på cirka 13,2 grader. Men trots en högre startvinkel har LPGA-spelaren ändå en Max Height som är 7 meter lägre än PGA-spelarens. Varför? Svaret är klubb-/bollhastighet.

När bollhastigheten minskar, vilket vanligtvis är fallet för en LPGA Tour-spelare jämfört med en PGA Tour-spelare, måste den optimala avfyrningsvinkeln öka (tillsammans med backspin) för att få ut det mesta av svingen när det gäller carry distance. Den genomsnittliga klubbhuvudhastigheten för en PGA Tour-spelare med drivern är 113 mph och bollhastigheten är 167 mph, medan för en LPGA Tour-spelare är den genomsnittliga klubbhuvudhastigheten 94 mph och den genomsnittliga bollhastigheten 140 mph.

När det gäller den ultimata målsättningen för en driver, som är distans av golfskottet, är den genomsnittliga bärsträckan för en PGA Tour-spelare 275 yards och för en LPGA Tour-spelare är den genomsnittliga bärsträckan 218 yards.

Den genomsnittlige amatörgolfaren, oavsett kön och ålder, har med största sannolikhet en långsammare sving- och bollhastighet än en professionell spelare. Problemet är att de flesta amatörer inte når den maximala höjden med sin driver i förhållande till deras hastighet, vilket är nödvändigt för att optimera avstånden. Detta beror på att de flesta amatörer inte har den rätta startvinkeln som krävs för att nå den idealiska maximala höjden, vilket är avgörande för att uppnå optimala bäravstånd.

Här kan du läsa fler tips för att slå golfbollen högre.