Vad Är En Doglegbana i Golf?

Skriven Av Rikard Hedman  | Uppdaterad: 23 maj 2024

Dogleg, vad är det för något? Du kanske har hört begreppet inom golf förut, men vad innebär det i praktiken?

Välkommen till vår guide om ”Dogleg” inom golf! Dogleg är en term som används för att beskriva en golfhåls form, där fairwayn svänger till höger eller vänster innan den når greenen. Dessa hål kan utgöra en utmaning för golfare, då de kräver noggrann planering och precision för att undvika hinder och hålla bollen på fairwayn.

I den här guiden kommer vi att gå igenom vad som definierar en dogleg, olika typer av doglegs och strategier för att hantera dem. Låt oss dyka in i världen av doglegs och förbättra din golfspel.

vad är dogleg golfbana

Vad Är Dogleg Inom Golf?

En ”dogleg bana” inom golf är en bana där flera av hålen har en böjd form. Det innebär att fairwayn svänger till höger eller vänster innan den når greenen. Detta gör det svårare för golfaren att slå bollen rakt från avslagsplatsen till greenen och kräver mer precision i slaget.

En dogleg kan vara lätt eller svår beroende på dess utformning och längd. En lätt dogleg kan ha en mjuk sväng som inte kräver en stor förändring i riktning, medan en svårare dogleg kan ha en skarp sväng med hinder som tvingar golfaren att göra ett strategiskt beslut.

För att hantera en dogleg bana behöver golfaren planera och tänka på sin strategi noggrant. Det kan innebära att man använder klubbor med mindre träffyta för att kontrollera bollens riktning, att man slår bollen över hindren eller att man väljer att spela säkert och undvika farliga områden.

Dogleg-banor är vanliga på golfbanor runt om i världen och kan vara en utmaning för golfare på alla nivåer. De kräver noggrannhet, skicklighet och taktik för att lyckas spela dem på ett effektivt sätt.

Varför Heter Det Dogleg?

Det finns flera teorier om varför golftermen ”dogleg” uppstod, men ingen av dem har bekräftats som den definitiva orsaken. En teori är att termen kommer från det engelska ordet ”doglegged”, som används för att beskriva något som är böjt eller krokigt, som en hundbensform. Eftersom en dogleg på en golfbana har en liknande böjd form, kan termen ha kommit från detta ord.

En annan teori är att termen ”dogleg” härstammar från ett begrepp inom banracing där det användes för att beskriva en bana med en skarp böj som liknade formen på ett hundben. Denna term kan ha överförts till golftermen för att beskriva en liknande form på en golfbana.

En tredje teori är att termen ”dogleg” kommer från en krokig stav som användes för att styra hundar under jakt. Staven hade en böjd form liknande den på en dogleg på en golfbana.

Oavsett varifrån termen ”dogleg” kommer ifrån, så har den blivit en etablerad term inom golfvärlden och används idag för att beskriva en golfhåls böjda form.

golfbana hur dogleg

Liknande Golftermer

Utöver termen ”dogleg” finns det flera andra golfbegrepp inom golf som beskriver formen på en golfbana eller golfhål. Här är några exempel:

  1. ”Paradise hole”: En golfhål med en naturskön omgivning som gör det till en fröjd att spela. Termen används ofta för att beskriva en golfhål som är välplanerad och vacker, med naturliga hinder och vattendrag.
  2. ”Blind hole”: En golfhål där greenen inte kan ses från avslagsplatsen på grund av en hög kulle, en sväng eller ett träd. Golfaren behöver använda sin fantasi och sin kännedom om banan för att avgöra var hen ska slå bollen.
  3. ”Island green”: En green som är omgiven av vatten på alla sidor. Detta är vanligtvis ett utmanande hål för golfare på grund av risken för att bollen hamnar i vattnet.
  4. ”Signature hole”: En golfhål på en bana som är speciellt designad eller har en speciell funktion som gör den till en av de mest minnesvärda hålen på banan. Det kan vara ett utmanande hål eller ett hål med en imponerande utsikt.
  5. ”Double green”: Två hål som delar på en stor green. Detta används ofta på mindre banor för att spara utrymme och tid.

Dessa termer används inom golfvärlden för att beskriva olika aspekter av en golfbana eller golfhål. Genom att känna till dessa termer kan golfare bättre förstå och planera sitt spel på banan.