Hur Räknar Man Handicap i Golf?

Skriven Av Rikard Hedman  | Uppdaterad: 18 jul 2024

Att veta vad sin handicap är i golf kan vara svårt ,särskilt om man precis har börjat golfa. I denna guide får du lära dig allt om handicap i golf, samt hur du räknar ut det.

Om du är ny inom golf eller tar dina spel seriöst är det viktigt att förstå ditt golfhandicap. Det är en siffra som representerar din förmåga baserat på tidigare golfrundor. Golfhandicap används för att jämföra dina prestationer med andra golfspelare. För män ligger handicap vanligtvis mellan noll och 28, medan det för kvinnor ligger mellan noll och 36.

Att känna till ditt handicap är nödvändigt om du vill delta i turneringsliknande format. Det används för att utjämna skillnaderna mellan spelarna och många turneringar använder det för att poängsätta en runda. Det ger alla spelare, oavsett deras nivå, en chans att vinna.

Men hur beräknar du ditt golfhandicap? Det är baserat på de poäng du har uppnått i dina tidigare golfrundor, justerat för svårighetsgraden på de banor du har spelat på. Det är en komplicerad formel, men det finns många gratis handicap-kalkylatorer online som kan hjälpa dig att beräkna ditt handicap för år 2023.

räkna handicap rätt

Vad Betyder Handikapp i Golf?

Ditt golfhandicap är en indikator på hur skicklig du är som golfspelare. Ju lägre ditt handicap är, desto bättre är du. Ett handicap på 5 betyder att dina tidigare rundor i genomsnitt var 5 slag över par (detta har dock ändrats från att baseras på 5 rundor till 3 rundor från och med 2020). Handicaps används för att bedöma en spelares prestation baserat på deras tidigare resultat och för att jämföra dessa med deras genomsnittliga spelnivå, snarare än att jämföra direkt med andra spelare.

Handicaps gör det möjligt för golfspelare på olika nivåer att tävla mot varandra och ha en lika stor chans att vinna. Till exempel, om du och en vän med ett handicap på sex ska spela på en bana med par 72, förväntas din vän spela 6 slag över par (78 slag totalt), medan du med ett handicap på tolv förväntas spela 12 slag över par (84 slag totalt).

Om du och din vän sedan spelar och du slår en 82:a och din vän slår en 80:a, så har din vän tekniskt sett spelat bättre. Men eftersom ni har samma handicap (du har -2 och din vän har +2), vinner faktiskt du. Detta beror på att handicaps gör det möjligt för spelare att tävla mot varandra baserat på sin prestation relativt till deras genomsnittliga spelnivå, snarare än att jämföra direkt med andra spelare.

Hur Du Beräknar Ditt Handicap

Om du föredrar att beräkna ditt banhandicap själv istället för att använda en app eller program finns det ett antal faktorer du behöver ta hänsyn till. Beräkningen bygger på faktorer såsom backen på banan, banans handikapp och dina justerade bruttoscore. Andra faktorer som kan beaktas inkluderar spelets handikappindex, handikappdifferensen för respektive bana samt kursbetyget.

För att beräkna ditt banhandicap, börja med att identifiera banans handikapp, vilket du kan hitta på scorekortet eller på golfklubbens hemsida. Därefter beräknar du dina justerade bruttoscore, vilket är din totala poäng minus dina tilldelade slag.

För att beräkna din handikappdifferens för varje runda, tar du din justerade bruttoscore minus kursbetyget, multiplicerat med 113 och dividerat med banans handikapp.

Slutligen, för att beräkna ditt banhandicap, tar du genomsnittet av dina tre lägsta handikappdifferenser och multiplicerar med 0,96. Detta ger dig ditt banhandicap för den specifika banan.

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när du beräknar ditt banhandicap, men med tålamod och precision kan du göra det på det gamla vanliga sättet utan att använda en app eller program. Här är en mer genomgående version:

Vad Är Min Justerade Handikapp?

För att hitta din justerade poäng behöver du minst tre handicapdifferentiella poäng. Addera dessa och dividera med 2. Multiplicera sedan resultatet med 0,96 för att få ditt handikappindex. Avrunda uppåt eller nedåt vid behov.

Antalet rundor du använder påverkar antalet lägsta differentialpoäng som ska användas för att beräkna ditt handikappindex.

För att beräkna ditt handikapp för en specifik bana, multiplicera ditt handikappindex med banans lutningsgrad och dividera sedan resultatet med standardlutningsgraden på 113. Avrunda uppåt eller nedåt vid behov.

Handikappformeln är ganska komplicerad och handikapp måste beräknas varje gång du spelar på en ny bana, om du inte redan har fått en klassning. Dessutom ska handikappet justeras var femte runda för att återspegla din aktuella färdighetsnivå.

bättre handikapp i golf

Hur Förbättrar Man Sitt Handicap?

För att förbättra ditt golfhandicap finns det några saker du kan göra:

  1. Spela ofta: Ju mer du spelar, desto mer erfarenhet får du och desto bättre blir din teknik.
  2. Träna din teknik: Ta lektioner från en professionell golftränare och träna på de områden där du behöver förbättringar.
  3. Förbättra din kondition: Golf kräver både styrka och uthållighet, så att träna regelbundet kan hjälpa till att förbättra din spelkapacitet.
  4. Fokusera på dina svagheter: Fokusera på att förbättra de delar av ditt spel där du har svårigheter, som din puttning eller dina drives.
  5. Analysera ditt spel: Ta reda på var dina svagheter ligger genom att titta på dina gamla scorekort och försök att förbättra dig därifrån.
  6. Spela med bättre spelare: Spela med spelare som är bättre än du, det kan hjälpa dig att höja din nivå och lära dig från deras erfarenhet.
  7. Ha tålamod: Att förbättra ditt golfhandicap tar tid, så ha tålamod och fortsätt att spela och träna regelbundet.